Cannabisolje / CBD Olje mot ADHD

Cannabisolje / CBD Olje mot ADHD – Hva du trenger å vite

Skrevet av: Rachel Green

Marijuana er nå et trekkplaster i den medisinske verden, hvor studier sikter mot å vise effektiven til cannabisolje når det gjelder å motvirke kreft, epilepsi, Parkinsons og nå nylig Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Men mange av resultatene har vært vitenskapelig mangelfulle. Dette innlegget ser på de vitenskapelige bevisene bak bruk av CBD mot ADHD.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

ADHD er en hjernesykdom som påvirker barn og unge voksne, og en liten prosentdel voksne. Tilstanden gjør det vanskelig for de berørte personene å fokusere – enten fikler de med noe eller er bare rastløse og ute av stand til å sitte i ro. Den mentale tilstanden hindrer vanligvis læring og akademiske prestasjoner i skolen intenst, og påvirker forhold i familier og ekteskap.

De tre hovedsymptomene til ADHD inkluderer hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet. Pasientene blir lett distrahert, følger ikke instruksjoner, fullfører ikke oppgaver, gjør skjødesløse feil og har problemer med å planlegge daglige gjøremål. Det er en frustrerende tilstand som trenger å tas opp.

Kjemi i hjernen

Hjernen vår er en labyrint av kommuniksjonsnettverk som mottar og overfører elektro-bio-kjemiske signaler mellom hjernecellene. For at det skal kunne skje er en bærervæske kjent som en nevrotransmitter med i overføringen av disse signalene. Dopamin er nevrotransmitteren som spiller en rolle for de fleste hjernefunksjonene.
Hos folk med ADHD er det for lite dopamin til å utføre overføringen av hjernesignalet, eller det finnes ingen effektiv mekanisme for å bruke dopaminet som er tilgjengelig.

Leger foreskriver stimulanter som Ritalin og Adderall mot ADHD. Disse stimulantene er ment å oppmuntre til økt produksjon av dopamin eller å aktivere effektiv bruk av tilgjengelige nevrotransmittere. Ulempen her er at legemidlene kan ha svært dårlige bivirkninger. For å unngå å svelge den bitre pillen ser mange etter alternativ terapi som cannabisolje.

Kan CBD olje / Cannabisolje hjelpe mot ADHD?

Anekdotisk bevis viser at ADHD-pasienter får samme lindring med CBD som med reseptbelagte stimulanter, bare med færre bivirkninger i førstnevnte. Det er nødvendig med mer forskning for å avgjøre hvor trygg og effektiv cannabisolje er mot ADHD, spesielt når man tar i betraktning at de fleste pasientene det gjelder er barn og ungdommer.

Vitenskapelig forskning på CBD mot ADHD

Forskere tror at de fleste tilfeller av ADHD kommer fra utilstrekkelig dopaminnivå i den prefrontale cortex-regionen i hjernen. Studier viser at stimulanter som, i dette tilfellet, cannabisolje kan føre til økt produksjon av nevrotransmitteren. Men i en nylig avbildningsstudie som ble publisert i Journal Brain, fant en vitenskapsmann ved Cambridge University i Storbritannia at ADHD ikke hadde noe å gjøre med dopamin, men alt å gjøre med strukturen til den grå massen i hjernen.

En studie utført i 2012 og publisert i Journal of Psychopharmacology konkluderte med at cannabisolje hjelper med å bremse hyperaktivitet og hjelper med sosialisering. Laboratorierotter ble injisert med en kjemisk sammensetning som produserer samme effekt som ADHD-symptomer. Vitenskapsmennene behandlet så rottene med en dose på 3mg per kg dose av CBD. Forskerne observerte at hyperaktiviteten hos laboratorierottene ble betydelig redusert.

I en klinisk test i 2017, ble cannabisolje testet på folk med ADHD. Pasientutvalget var lite. Uansett var resultatene statistisk håndgripelige. Studien viste at ADHD-pasienter opplevde mild forbedring av symptomer. Studien viste også at voksne som behandler ADHD med CBD kan oppleve avhengighet i større grad enn barn.

I en annen studie i 2017 testet forskere effektiviteten til Sativex, et FDA-godkjent Cannabislegemiddel på ADHD-pasienter. Legemiddelet består av like mengder CBD og THC. 30 personer med ADHD deltok i testen – 15 var behandlet med Sativex, mens de siste 15 var kontrolleksperimentet.

Studiens funn viste små forbedringer i symptomer som uoppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet. Forskerne konkluderte også at voksne med ADHD kunne bruke CBD-terapi uten den fryktede kognitive svekkelsen.

I en annen, urelatert studie viste et barn på det autistiske spektrum forbedring i hyperaktivitetssymptomer etter behandling med CBD-olje. I en spørreundersøkelse på nett, svarte 25% av 268 respondenter at de med hell hadde brukt cannabisolje for å lindre ADHD-symptomer.

Ut fra studiene ser CBD ut til å lindre symptomene til ADHD. Men mange andre studier viser økt avhengighet og misbruk når det gjelder CBD-terapi blant unge. Mer forskning er nødvendig for konklusive bevis for CBD-olje mot ADHD. Men uansett finnes det mye håp for pasienter.

Kildehenvisning:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28576350

https://www.medicalnewstoday.com/articles/315187.php

https://www.verywellmind.com/the-adhd-brain-4129396